Raport z pobytu dziecka w przedszkolu

Tej strony można użyć w celu wygenerowania raportu z pobytu własnego dziecka w Przedszkolu. Należy posiadać kartę dziecka. Na awersie karty znajduje się numer karty w postaci szesnastu cyfr pogrupowanych po cztery cyfry - np. 9616 9942 9600 0012 . Numer ten należy przepisać do formularza poniżej a następnie wcisnąć przycisk "Prezentuj raport".
Ze względu na nieodpowiedzialne działania pewnych osób, mające znamiona przestępstwa z art. 267 kodeksu karnego, a polegające na próbach `zgadywania` numerów kart należących do innych osób, zmuszeni jesteśmy wprowadzić utrudnienia w dostępie do raportów dla rodziców. Od tej chwili oprócz numeru karty znanego rodzicowi, wymagany będzie również nr PIN. Aby uzyskać dostęp do do raportów poprzez Interner, należy ustalić nr PIN - w tym celu należy skontaktować się ze swoim przedszkolem. Pracownik przedszkola przypisze dziecku nr PIN, tym samym odblokuje dostęp do raportów.

Wprowadź numer karty Twojego dziecka
Wybierz okres dla raportu:
PIN: